طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی

اطلاعات فیلم آموزشی

teacher-hat

مدرس: استاد سرآشپز فرنود

clock

رایگان

توضیحات و عنوان فیلم

وقتی تصمیم گرفتم تا در مورد طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی مطلبی را نگارش کنم، قبل از آنکه قلم بر صفحه کاغذ رانده باشم، احساس کردم که گویا مشغول نوشتن چیزی شده‌ ام که در همان لحظه واقعا آن را می‌ خواستم. آخر مگر می شود از یک کیک شکلاتی مطلبی نگاشت و در حین نگارش، دل در دنیای خوشمزه آن فرو نبرد؟! حالا بماند که طرز تهیه کیک شکلاتی می تواند چه چالش ها و دردسر هایی داشته باشد و شاید هم برای خیلی ها اصلا اینطور ها هم نباشد. وقتی پای پختن کیک شکلاتی در میان باشد، هر کسی ذوق آشپزی خواهد داشت و هر انسان بی ذوقی، لااقل برای یکبار هم که شده پای بر میز کاری خواهد نهاد تا دستی در پختن این کیک جذاب داشته باشد.

طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی

وقتی تصمیم گرفتم تا در مورد طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی مطلبی را نگارش کنم، قبل از آنکه قلم بر صفحه کاغذ رانده باشم، احساس کردم که گویا مشغول نوشتن چیزی شده‌ ام که در همان لحظه واقعا آن را می‌ خواستم. آخر مگر می شود از یک کیک شکلاتی مطلبی نگاشت و در حین نگارش، دل در دنیای خوشمزه آن فرو نبرد؟! حالا بماند که طرز تهیه کیک شکلاتی می تواند چه چالش ها و دردسر هایی داشته باشد و شاید هم برای خیلی ها اصلا اینطور ها هم نباشد. وقتی پای پختن کیک شکلاتی در میان باشد، هر کسی ذوق آشپزی خواهد داشت و هر انسان بی ذوقی، لااقل برای یکبار هم که شده پای بر میز کاری خواهد نهاد تا دستی در پختن این کیک جذاب داشته باشد.

...

طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی

وقتی تصمیم گرفتم تا در مورد طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی مطلبی را نگارش کنم، قبل از آنکه قلم بر صفحه کاغذ رانده باشم، احساس کردم که گویا مشغول نوشتن چیزی شده‌ ام که در همان لحظه واقعا آن را می‌ خواستم. آخر مگر می شود از یک کیک شکلاتی مطلبی نگاشت و در حین نگارش، دل در دنیای خوشمزه آن فرو نبرد؟! حالا بماند که طرز تهیه کیک شکلاتی می تواند چه چالش ها و دردسر هایی داشته باشد و شاید هم برای خیلی ها اصلا اینطور ها هم نباشد. وقتی پای پختن کیک شکلاتی در میان باشد، هر کسی ذوق آشپزی خواهد داشت و هر انسان بی ذوقی، لااقل برای یکبار هم که شده پای بر میز کاری خواهد نهاد تا دستی در پختن این کیک جذاب داشته باشد.

چه رسد به ما که عمری دل در دنیای پخت و پز زده ایم و همراه انواع کیک و کیک پزی ها روزگار می گذرانیم. حالا جدا از احساس پر شور درونی که قلبا از تجسم کیک شکلاتی دارم، قصد اول و آخر این مقاله سعی در بیان کلیاتی از طرز تهیه کیک شکلاتی است و در این بین نمی ‌دانم چرا شور و هیجان قلم من در نگارش دنیای این کیک خوشمزه تمامی ندارد. در آموزش آشپزی هم که باشید برای آموزش هر غذایی هیجان خاصی بر فضای کارآموزان تداعی می ‌شود؛ اما پای صحبت در طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی که در میان می آید، دیگر گویا می‌ خواهیم از یک دستور پخت اسرارآمیز سخن گفته باشیم. مگر هیجان آموزشگاه آشپزی تمام می ‌شود. از آموزش آشپزی در دنیای واقعی که بیرون بیاییم، در این فضا یعنی دنیای مجازی هم می شود حس و حال هر کسی را قبل از رسیدن به طرز تهیه کیک کاملاً پیش‌ بینی نمود. با گذر از تمام این حرف ها، همراه ما باشید تا در یک آموزشگاه آشپزی آشپزشو قنادشو در دنیای پررنگ اینترنت گذری داشته باشیم بر طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی.

کیک شکلاتی بی بی چگونه کیکی است؟

چرا در تشریح طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی و هر کیک شکلاتی دیگری تا این اندازه عمیق بشویم و ادعا کنیم هر کسی که در هر کجای این دنیا نامی از کیک شکلاتی بشنودباید دست و پایش بلرزد. حالا آمدیم و اصلاً به فرض محال یک نفر پیدا شود که دوست ندارد کیک شکلاتی بخورد. و یا اصلاً تا به امروز که از خدا عمر گرفته، یک ذره هم در باب کیک شکلاتی و انواع آن فکر نکرده است. آن وقت است که مقاله ما را با آن هیجان ابتدایی می خواند، پیش خودش و احتمالاً با صدای بلند خواهد گفت: “خب که چی؟! اصلا این کیک شکلاتی بی بی چیست که برای تشریح طرز تهیه آن این همه سر و صدا به پا کرده اید؟”

و اما در جواب آن عزیزی که می خواهد بداند این کیک شکلاتی بی بی دقیقا چیست، باید بگوییم که یک کیک تولد ساده را فرض کنید. قطعاً می‌ دانید که اینجور کیک ها لایه هایی از کیک به همراه خامه هستند. خب، حالا خامه سفید رنگ آن کیک را بردارید و به جای آن ترکیبی از یک خامه پر ملات غنی شده با شکلات و پودر کاکائو بگذارید. بعد که لایه های کیک را برهم نهادید، در همان تجسم خود، دور تا دور این کیک غنی از شکلات و کاکائو را با همان خامه ای که توصیفش کرده ‌ایم بپوشانید. این می ‌شود همان کیک شکلاتی بی بی که هیجانش را در ابتدای مقاله تقدیم مخاطبان عزیزمان کردیم. یک کیک که به شکل اغراق آمیزی از شکلات و کاکائو غنی شده است. البته این همه در این مقاله از آموزشگاه آشپزی آشپزشو قنادشو یک دید کلی در طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی بود که مطرح کردیم. فقط به آن جهت که بتوانیم دورنمایی از این کیک مهیج داشته باشیم.

اما حالا که همراه با آن عزیز بی خبر از طرز تهیه کیک تولدشکلاتی بی بی، اندکی از کلیات این کیک مطلع شدیم، بد نیست گذری داشته باشیم به ترکیبات پایه در این کیک شکلاتی که تا اینجای صحبت همراه ما آمده است. هرچند که این همراهی هم خودش جای دلخوشی هایی دارد. چون که قرار است از طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی چیز هایی بگوییم و یا اینکه بگذاریم مخاطب خودمان ناخودآگاه در جذابیت های این کیک خوشمزه غرق شده ما را تا انتهای این مطلب همراهی کند. البته اگر دقیق بخواهید از طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی بدانید باید راهی فیلم های آموزشی ما شوید. در اینجا هر چه بنویسیم جای دیدن واقعی از خود کیک نمی شود.

طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی

وقتی تصمیم گرفتم تا در مورد طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی مطلبی را نگارش کنم، قبل از آنکه قلم بر صفحه کاغذ رانده باشم، احساس کردم که گویا مشغول نوشتن چیزی شده‌ ام که در همان لحظه واقعا آن را می‌ خواستم. آخر مگر می شود از یک کیک شکلاتی مطلبی نگاشت و در حین نگارش، دل در دنیای خوشمزه آن فرو نبرد؟! حالا بماند که طرز تهیه کیک شکلاتی می تواند چه چالش ها و دردسر هایی داشته باشد و شاید هم برای خیلی ها اصلا اینطور ها هم نباشد. وقتی پای پختن کیک شکلاتی در میان باشد، هر کسی ذوق آشپزی خواهد داشت و هر انسان بی ذوقی، لااقل برای یکبار هم که شده پای بر میز کاری خواهد نهاد تا دستی در پختن این کیک جذاب داشته باشد.

...

طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی

وقتی تصمیم گرفتم تا در مورد طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی مطلبی را نگارش کنم، قبل از آنکه قلم بر صفحه کاغذ رانده باشم، احساس کردم که گویا مشغول نوشتن چیزی شده‌ ام که در همان لحظه واقعا آن را می‌ خواستم. آخر مگر می شود از یک کیک شکلاتی مطلبی نگاشت و در حین نگارش، دل در دنیای خوشمزه آن فرو نبرد؟! حالا بماند که طرز تهیه کیک شکلاتی می تواند چه چالش ها و دردسر هایی داشته باشد و شاید هم برای خیلی ها اصلا اینطور ها هم نباشد. وقتی پای پختن کیک شکلاتی در میان باشد، هر کسی ذوق آشپزی خواهد داشت و هر انسان بی ذوقی، لااقل برای یکبار هم که شده پای بر میز کاری خواهد نهاد تا دستی در پختن این کیک جذاب داشته باشد.

چه رسد به ما که عمری دل در دنیای پخت و پز زده ایم و همراه انواع کیک و کیک پزی ها روزگار می گذرانیم. حالا جدا از احساس پر شور درونی که قلبا از تجسم کیک شکلاتی دارم، قصد اول و آخر این مقاله سعی در بیان کلیاتی از طرز تهیه کیک شکلاتی است و در این بین نمی ‌دانم چرا شور و هیجان قلم من در نگارش دنیای این کیک خوشمزه تمامی ندارد. در آموزش آشپزی هم که باشید برای آموزش هر غذایی هیجان خاصی بر فضای کارآموزان تداعی می ‌شود؛ اما پای صحبت در طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی که در میان می آید، دیگر گویا می‌ خواهیم از یک دستور پخت اسرارآمیز سخن گفته باشیم. مگر هیجان آموزشگاه آشپزی تمام می ‌شود. از آموزش آشپزی در دنیای واقعی که بیرون بیاییم، در این فضا یعنی دنیای مجازی هم می شود حس و حال هر کسی را قبل از رسیدن به طرز تهیه کیک کاملاً پیش‌ بینی نمود. با گذر از تمام این حرف ها، همراه ما باشید تا در یک آموزشگاه آشپزی آشپزشو قنادشو در دنیای پررنگ اینترنت گذری داشته باشیم بر طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی.

کیک شکلاتی بی بی چگونه کیکی است؟

چرا در تشریح طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی و هر کیک شکلاتی دیگری تا این اندازه عمیق بشویم و ادعا کنیم هر کسی که در هر کجای این دنیا نامی از کیک شکلاتی بشنودباید دست و پایش بلرزد. حالا آمدیم و اصلاً به فرض محال یک نفر پیدا شود که دوست ندارد کیک شکلاتی بخورد. و یا اصلاً تا به امروز که از خدا عمر گرفته، یک ذره هم در باب کیک شکلاتی و انواع آن فکر نکرده است. آن وقت است که مقاله ما را با آن هیجان ابتدایی می خواند، پیش خودش و احتمالاً با صدای بلند خواهد گفت: “خب که چی؟! اصلا این کیک شکلاتی بی بی چیست که برای تشریح طرز تهیه آن این همه سر و صدا به پا کرده اید؟”

و اما در جواب آن عزیزی که می خواهد بداند این کیک شکلاتی بی بی دقیقا چیست، باید بگوییم که یک کیک تولد ساده را فرض کنید. قطعاً می‌ دانید که اینجور کیک ها لایه هایی از کیک به همراه خامه هستند. خب، حالا خامه سفید رنگ آن کیک را بردارید و به جای آن ترکیبی از یک خامه پر ملات غنی شده با شکلات و پودر کاکائو بگذارید. بعد که لایه های کیک را برهم نهادید، در همان تجسم خود، دور تا دور این کیک غنی از شکلات و کاکائو را با همان خامه ای که توصیفش کرده ‌ایم بپوشانید. این می ‌شود همان کیک شکلاتی بی بی که هیجانش را در ابتدای مقاله تقدیم مخاطبان عزیزمان کردیم. یک کیک که به شکل اغراق آمیزی از شکلات و کاکائو غنی شده است. البته این همه در این مقاله از آموزشگاه آشپزی آشپزشو قنادشو یک دید کلی در طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی بود که مطرح کردیم. فقط به آن جهت که بتوانیم دورنمایی از این کیک مهیج داشته باشیم.

اما حالا که همراه با آن عزیز بی خبر از طرز تهیه کیک تولدشکلاتی بی بی، اندکی از کلیات این کیک مطلع شدیم، بد نیست گذری داشته باشیم به ترکیبات پایه در این کیک شکلاتی که تا اینجای صحبت همراه ما آمده است. هرچند که این همراهی هم خودش جای دلخوشی هایی دارد. چون که قرار است از طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی چیز هایی بگوییم و یا اینکه بگذاریم مخاطب خودمان ناخودآگاه در جذابیت های این کیک خوشمزه غرق شده ما را تا انتهای این مطلب همراهی کند. البته اگر دقیق بخواهید از طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی بدانید باید راهی فیلم های آموزشی ما شوید. در اینجا هر چه بنویسیم جای دیدن واقعی از خود کیک نمی شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرز تهیه کیک شکلاتی بی بی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حداکثر حجم فایل برای اپلود4 گیگابایت. فایل های ضمیمه در بخش پرسش پاسخ نمایش داده می شوند

سوالات متداول
سوال متداولی وجود ندارد

مدرس:

استاد سرآشپز فرنود

کارشناس صداوسیما سرآشپز بین المللی مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای

استاد سرآشپز فرنود

به اشتراک بگذارید.

telegraminstagramwhatsapp

شما می تونید از طریق تلگرام یا واتساپ شماره 09123456789 سوالات خودتون را مطرح کنید و در اسرع وقت مشکلات شما را برطرف خواهیم کرد.

آموزش های مشابه